Teknikworkshop i Värmland den 25 augusti

Teknikworkshop i Värmland den 25 augusti

Nyhet

Inom Produktion2030 genomförs många forskningsprojekt där ett intressant uppföljningsarbete är att sprida forskningsresultaten till mindre företag, gärna via eller i samarbete med andra aktörer. Ur detta har konceptet Teknikworkshop utvecklats, ett sätt för både företag, forskare och andra intressenter att utvecklas vidare inom området. Med utgångspunkt i något av de spännande projekten inom Produktion2030 ställde därför IUC Sverige frågan till ett antal regionala IUC-bolag om intresset kring detta och ett av dem som nappade var IUC Wermland. Projektet ”MEET – kommunikation, organisation och kompentens för framtidens arbetsplats” såg de som ett prioriterat område, ett projekt som fokuserat på bättre organisations- och informationsstruktur med effektivare möten, ökat informations- och kunskapsspridande samt utveckling från individuellt till organisatoriskt lärande. Den 25 augusti bjöd IUC Wermland in ett antal små och medelstora företag till en Teknikworkshop, där förutom företagen också projektledningen från MEET med representanter från institut och akademi medverkade.

– Det är en utmärkt möjlighet för forskarna att både få input från företagen och knyta nya kontakter, framhåller Roger Lundin från Swerea IVF och Produktion2030. Företagen får möjlighet att diskutera direkt med forskarna och bredda sina nätverk samtidigt som de fördjupar sig i projektets resultat.

Tre företag hade anmält sitt intresse, men tyvärr fick ett av dem förhinder strax före workshoppen. Det var ändå sex företagsrepresentanter bland de totalt 13 deltagarna med forskare från både Chalmers och Swerea samt representanter från IUC Wermland. En av tankarna bakom Teknikworkshopparna är att företagen avslutningsvis gör en plan för det fortsatta arbetet, något de tar med sig hem till arbetsplatsen. Detta följs sedan upp av arrangören, i det här fallet IUC Wermland, ett upplägg som föll mycket väl ut. Detta var den första Teknikworkshoppen kring Produktion2030s projekt med inriktning mot små och medelstora företag och såväl IUC Wermland som företagen uttryckte ett fortsatt intresse. Det gjorde även forskarna som menade att det var mycket intressant att möta dessa företag för att få målgruppen små och medelstora företag alltmer delaktig i forskningsprojekt. Vi återkommer med fler Teknikworkshoppar runt landet – håll dig uppdaterad via Produktions2030s hemsida!

Dela