Sista utlysningen – Mistra Innovation

Nyhet

– Ny utlysning öppnar 12 februari och är öppen till och med 8 april. Två informationsmöten kommer att hållas kl. 10.00-12.00. Dels torsdag den 11/2 på Chalmers i Göteborg och dels torsdag den 18/2 på Mistra i Stockholm. Anmälan till; mail@mistra.org

Fjärde och sista utlysningen inom Mistra Innovation

 

Mistra Innovation har hittills satsat 60 miljoner kronor på innovativa idéer. Nu läggs ytterligare 20 miljoner ner i potten.

För företag med tankar om hur produkter och tjänster kan förbättras så att miljöproblem kan minskas gäller det att söka nu. Det här är sista utlysningen inom programmet. 

 

Mistra Innovations tidigare utlysningar har lockat många företag att ansöka om hjälp. Av dem har 18 stycken fått dela på sammanlagt 60 miljoner kronor. Hittills.

Mer pengar är nu på väg, redan i mitten av februari öppnar den fjärde omgången vilket betyder att det då finns ytterligare 20 miljoner kronor att söka. Men det måste ske senaste den 8 april.

Utlysningen vänder sig till små och medelstora svenska företag som, tillsammans med akademiska forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor och forskningsinstitut, vill starta ett forskningsprojekt som påverkar miljön positivt.

Av de företag som hittills har fått stöd har det varit en övervikt av små företag. Därför vill Mistra Innovation nu även uppmuntra något större företag, med 20 till 250 anställda, att delta.

För att ett projekt ska komma i fråga ska förslaget har en potential att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

De pengar som Mistra Innovation anslår ska i första hand finansiera projektledarens och den akademiska forskningsorganisationens deltagande i projektet. Övriga kostnader, minst halva projektkostnaden, förväntas projektgruppen stå för själv.

När utlysningen stänger i april kommer alla ansökningar att utvärderas av två externa råd, ett med vetenskapligt och ett med industriellt fokus. Nästa steg är att de som står bakom de mest intressanta ansökningarna kommer sedan att kallas till en hearing i Stockholm i början av juni. Några veckor senare kommer Mistra Innovations styrelse att fatta beslut.

För alla företag som är intresserade att delta kommer ett informationsmöte att anordnas i Göteborg den 11 februari och ett i Stockholm den 18 februari.

 

Läs mer på: mistrainnovation.se

Dela