Sex ytterligare projekt

Sex ytterligare projekt

Nyhet

Mistra Innovations styrelse beslutade om ytterligare sex projekt den 16 juni. Det är nu totalt 24 projekt inom Mistra Innovation. Läs mer om projekten i länken här eller på MI hemsida.

Mistra Innovations styrelse beslutade om ytterligare sex projekt den 16 juni.

Det är nu totalt 24 projekt inom Mistra Innovation.

Läs mer om projekten i länken här på MI hemsida.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile