XPRES – Du är inbjuden!

Initiative for excellence in production research - XPRES bjuder in till invigningen av XPRES nya digitala och fysiska labb.

Här kommer du att få ta del av seminarier och demonstrationer.
Dagen erbjuder:
• Seminarier under dagen (kl 10-15) kring aktuella forskningsprojekt med industri, institut och akademi inom XPRES tre fokusområden.
• Gemensam invigningspresentation (från kl 15.30) med representanter från KTH, MDH, Swerea, industri samt samhälle.
• Utställning av pågående XPRES-aktiviteter i projekt och labb.
• Dagen avslutas med en högtidlig invigningsfest med mat och dryck.

Dela