Workshop i Karlstad – Smarta möten, MEET

Workshop i Karlstad – Smarta möten, MEET

För alla typer av arbete behövs möten i olika former för att planera, följa och styra arbetet. Men den industriella utvecklingen vi ser nu ställer allt högre krav på de möten som genomförs på företagen; produkter och system blir allt mer komplicerade, fler människor behöver involveras för att förstå och beslut behöver fattas snabbare. Hur görs detta effektivt? Hur behöver organisations- och informationsstrukturer utvecklas för attöka engagemang, informations- och kunskapsspridande i organisationen? Denna workshop syftar till att skapa effektivare smartare möten med MEET-modellen somgrund.

Workshoppen är indelad i 3 delar med ett systematiskt arbetssätt att utveckla mötesstrategier som förbättrar kommunikation, problemlösningsförmåga och lärande i företaget. Innan workshoppen får varje deltagare en förberedelseuppgift där de väljer ut ett specifikt möte och besvarar en enkät för att värdera detta möte (Tidsåtgång ca 15minuter), enkäten kommer i början av augusti!

Talare

Dela