Teknikworkshop – Additiv tillverkning

Teknikworkshop – Additiv tillverkning

Den här workshopen skall ge en inblick i den additiva tekniken, vilka möjligheter som finns och vad den kan ge ditt företag för konkurrensfördelar och nya affärsmodeller.

Workshopen leds av Lars-Erik Rännar, docent i maskinteknik med inriktning additiv tillverkning på Mitt-Universitet Östersund.

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning. De senaste 20 åren har teknik för ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller Additiv Tillverkning.

Utvecklingen mot allt kortare serier gör additiv tillverkning alltmer intressant. Framförallt enstyckstillverkning, små serier och prototyptillverkning blir effektivare jämfört med gjutning och pressning i formverktyg.

Additiv tillverkning ger nya geometriska möjligheter för nya konstruktioner med mindre vikt, nya funktioner såsom kylkanaler, nya material och minskat materialspill.

För metalliska material finns sju olika huvudsakliga tekniker samt lika många för kompositmaterial. Rostfritt stål, verktygsstål, nickel, kobolt, magnesium, koppar, aluminium, guld, silver och platina är några möjliga metaller. Plus kompositmaterial i en mängd olika varianter.

Hur drar ni nytta av tekniken för att optimera tillverkningsprocessen och/eller produkten.
Det gäller därför att få en inblick för att veta vilka detaljer som är lämpliga för tekniken och därmed skapa konkurrenskraft. Och hur kan vi skapa nya affärsmodeller för ökad konkurrenskraft?

OBS! För att få ut det mesta av dagen är det viktigt att du tar med minst en kollega /  medarbetare!

Program

10:00

Ankomst och kaffe

10:30

Workshopen startar

12:00

Lunch

13:00

Gruppdiskussion per deltagande företag

13:30

Sammanfattning

13:50

Stöd för att gå vidare

Anmäl dig

Anmäl er vi mail till kjellarne.edvinsson@live.se eller per telefon till 0709 740911

Dela