Smart Maintenance: Hur kan vi möjliggöra digitalisering av industrins underhåll?

Välkommen till en workshop om att digitalisera svensk tillverkningsindustri. Dagen ger dig kunskap om vad som krävs för att säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik och skapa ett säkrare underhåll.

Företagen har idag nya möjligheter med dagens teknikframgångar. Tillgång till billiga sensorer och molntjänster skapar förutsättningar att implementera ny smart teknik. Tekniken som finns tillgänglig idag ger dig information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra underhåll. Men för att ligga i framkant behöver företagen samla in olika typer av data, identifiera kritiska stillestånd och logiskt berätta vilken lösning som är mest lönsam. Hur kan ni förutsäga stillestånd och effektivisera processer? Vill du lära dig mer om digitaliseringens möjligheter?

Forskare från Chalmers kommer att berätta om SMASh-projektet, ett projekt inom Produktion2030. Idén med projektet är att utveckla verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan olika industrier och företag. Verktyget kommer stödja och inspirera till implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen.

Vi välkomnar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta av dagen.

Varmt välkommen!

 

OBS! Med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) kommer vi att skjuta upp denna aktivitet. Vi tar löpande del av händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När vi vet mer och läget har förändrats återkommer vi med ett nytt datum.

Program

11:45

Lunch

12:45

Inledning och presentation av deltagare, Produktion2030 och agendan.

13:15

Hur kan ni förutsäga stillestånd och effektivisera processser kring underhåll? Här får du chansen att lära dig mer om digitaliseringen möjligheter.

14:00

Respektive företags behov av ökad effektivitet och digitalisering avseende underhåll.

14:30

Fika

14:45

Diskussion/workshop kring behov och utmaningar avseende implementering av digital teknik i produktion och underhåll.

Anmäl dig

Klicka här för att anmälan senast den 26 mars

Dela