Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning i metall

Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning i metall

En workshop om utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning av metallkomponenter, om kortare ledtider, flexiblare produktion och anpassningar mm. Via Produktion2030 arrangerar vi denna distansworkshop för alla små och medelstora företag. Varmt välkommen!

Workshopen leds av Lars-Erik Rännar, Mittuniversitetet, docent i maskinteknik med inriktning additiv tillverkning.

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning. De senaste 20 åren har teknik för ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller Additiv Tillverkning (AM).

Utvecklingen mot allt kortare serier gör additiv tillverkning alltmer intressant. Framförallt enstyckstillverkning, små serier och prototyptillverkning blir effektivare jämfört med gjutning och pressning i formverktyg.

Additiv tillverkning ger nya geometriska möjligheter för nya konstruktioner med mindrevikt, nya funktioner såsom kylkanaler, nya material och minskat materialspill.

För metalliska material finns sju olika huvudsakliga tekniker samt lika många för kompositmaterial. Rostfritt stål, verktygsstål, nickel, kobolt, magnesium, koppar, aluminium, guld, silver och platina är några möjliga metaller.

Hur drar ni nytta av tekniken för att optimera tillverkningsprocessen och/eller produkten? Workshopen ger en inblick i tekniken samt hur man avgör vilka detaljer som är lämpliga för tekniken och som kan skapa konkurrenskraft. Hur kan vi skapa nya affärsmodeller för ökad konkurrenskraft? Vad krävs i framtiden?

Program

10:00

Välkomna, presentationsrunda

10:30

Föredrag om additiv tillverkning

11:45

Förberedelsen för grupparbete

12:00

(egen) lunch och grupparbete

13:00

Presentationer och diskussioner

14:00

Summering, framtidsspaning och avslut

14:30

Slut

Anmäl dig

Anmäl er till Malin Erikson; malin@cil.se (telefon 072-535 05 18) senast torsdag 23 april 2020.

Dela