Industriell service i ett dynamiskt landskap

För tre år sedan bestämde sig ett antal ledande svenska industriföretag för att delta i projektet Flexkraft – flexibla affärsmodeller för hållbar konkurrenskraft. Gemensamt för dem var målet att bättre förstå drivkrafter, metoder och genomslag för att på ett mer effektivt sätt kunna hantera en övergång från att vara ett produktbaserat till att bli mer service-fokuserat företag. Denna förändring kräver flexibilitet på flera olika nivåer; strategiskt, taktisk och operationell.

Välkommen till slutseminarium för FoU-projektet Flexkraft som presenterar modeller och verktyg för att kunna hantera flexibilitet för industriella tjänster.

Anmäl dig

Anmäl ditt deltagande senast den 8 maj till Marie Wahlström, marie.wahlstrom@mtcstiftelsen.se

Dela