Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Baserad bland annat på Produktion2030s projekt ATIT arrangerar IUC Syd i samarbete med Swerea IVF denna workshop om hur ditt företag får bättre betalt genom att tjänstefiera.

Tar du betalt för det du gör? Idag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det ”bara” produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik eller projektledningen som är det egentliga värdet för kunden.

Anmäl dig

Anmäl dig senast den 15 maj till joakim.thureson@iucsyd.se

Dela