Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Baserad bland annat på Produktion2030s projekt ATIT arrangerar IUC i samarbete med Swerea IVF denna workshop om hur ditt företag får bättre betalt genom att tjänstefiera.

Tar du betalt för det du gör? Idag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder. Men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det ”bara” produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik eller projektledningen som är det egentliga värdet för kunden.

Program

09:45

Välkomna, kaffe

10:00

Introduktion av dagen och presentation av deltagarna

10:30

Del 1 - Introduktion av tjänstefiering och tjänstelogik

12:00

Lunch

13:00

Del 2 - Prova på: Tjänstelogik och lära känna kundens värdeskapande

14:00

Arbete med att identifiera egna potentiella projekt för tjänstefiering

14:30

Summering. Reflektioner? Hur går vi vidare?

15:00

Dagen avslutas

Anmäl dig

Här kan du anmäla dig!

Dela