Avancerade tjänster i tillverkningsindustri (ATIT)

Avancerade tjänster i tillverkningsindustri (ATIT)

Idag levererar du faktiska produkter till dina kunder, men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar?

Idag levererar du faktiska produkter till dina kunder, men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar?

Är det ”bara” produkten eller är det kompentens, erfarenhet eller projektledning som är det verkliga värdet för kunden? Är du en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att få betalt för det? Och vilka krav ställer kundens kund?

 

För mer information, se bifogad pdf.

Dela