Samverkan som överträffar förväntningar

Samverkan som överträffar förväntningar

Nyhet

Framgångsrikt projekt med målet att utveckla ny teknologi för tillverkning av komponenter i blyfria kopparlegeringar.

Produktions2030 har inom styrkeområde ”Hållbar och resurseffektiv produktion” finansierat ett projekt kring blyfria kopparlegeringar. Projektledare var inledningsvis Jan-Eric Ståhl och senare Fredrik Schultheiss och Mike Olsson vid Lunds universitet med ett antal samverkande partner.

AB Markaryds Metallarmatur (MMA), som har haft en dominerande roll i projektet, konstruerar och producerar reglerutrustning för flöden med applikationer inom både värme och kyla. När det gäller varumärket MMA är det främst inom VVS-branschen som de är kända – i närmare 70 procent av alla svenska hem ser vi deras produkter och när du justerar värmen på ditt element så är termostaten förmodligen tillverkad vid fabriken i Markaryd.

– Vi hade inte så stor erfarenhet av projektsamverkan med akademin sedan tidigare, säger Kent Nilsson, produktionschef på MMA i Markaryd. Vi hade dock grunnat på hur vi skulle kunna involvera akademin mer i företaget.

Efter ett möte med professor Jan-Eric Ståhl vid Lunds universitet har de engagerats i flera projekt, bland annat detta kring blyfria kopparlegeringar med finansiering från Produktion2030. Läs mer om det framgångsrika projektet här!

Dela