Samverkan kring grön omställning och hållbart arbetsliv

Nyhet

I takt med att hållbarhet snabbt är uppe på den strategiska agendan hos många företag och organisationer har också kunskapsbehov för grön omställning accelererat. Under 2022 kommer nu ett nytt nätverk att byggas upp med stöd av Forte med syfte att skapa en öppen nationell samarbetsplattform för erfarenhetsutbyte och stärkt FoU specifikt kring samspelet mellan grön omställning och hållbart arbetsliv.

Initiativtagare är RISE och HELIX Competence Centre/Linköpings universitet och i uppstarten medverkar även IVL Svenska Miljöinstitutet, Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Lunds universitet, Jönköping University, Göteborgs Universitet, KTH och Umeå Universitet.

– Vår ambition är ett levande, växande nätverk som inspirerar till samverkan i nya FoU-projekt och nyttiggörande av forskning i praktiken, säger Ulrika Harlin, klusterledare för Produktionskluster Production Management.

Under 2022 kommer olika aktiviteter genomföras bl a digitala workshops och samverkansaktiviteter på konferenser.

Vill du bli inbjuden till nätverksaktiviteter?
Kontakta koordinator Katrin Skagert på RISE, katrin.skagert@ri.se

Dela