Resiliens – buzzword och botemedel

Resiliens – buzzword och botemedel

Logg

Johan Stahre: Den globala industrin är inte alltid så motståndskraftig, se bara på det olyckligsaliga containerfartyget i Suezkanalen. En sådan händelse gör att underleverantörer inte kan leverera och bilindustrin måste stoppa produktionen … Ett tydligt exempel på hur icke-resilient vår värld är just nu.

Hela världen letar efter halmstrån för att klara oss ur en pandemi, en klimatkris och ett antal geopolitiska spänningar. Då dyker begreppet Resiliens upp som ett buzzword och botemedel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talar om resiliens och hållbarhet genom digitalisering och när man bygger resiliens så skapar man hållbarhet.

Det är inget nytt, resiliens användes på 1600-talet för att beskriva saker och människor som ”studsade tillbaka” efter att ha blivit ”knuffade”. Resilience Engineering fanns långt innan vi började tala om hållbarhet och handlar om att bygga buffertar eller skydd för att klara av otrevliga händelser. Det kan vara säkerhetsbälten i bilar för att förhindra att man skadar sig vid en olycka, det kan vara säkerhetsinstruktioner för flygplanspiloter, smart underhåll för att hindra maskiner från att gå sönder, eller artificiell intelligens som kan förutsäga sjukdomar i tid.

Resiliens är speciellt viktig för företag som håller på med industriell produktion. De är beroende av internationella leverantörskedjor och har samarbeten över hela världen. Pandemin visar att industrin inte alltid är särskilt motståndskraftig och viruset stoppade produktionen hos många företag när människor var tvungna att stanna hemma. Även små händelser spelar roll, se på det olyckliga containerfartyget Ever Given, som blockerade Suezkanalen och hindrade leveranser att komma fram i tid. Det här är tydliga exempel på hur sårbar och icke-resilient vår värld är just nu.

Många företag som arbetat länge med Lean under de goda tider som varit har minskat sina buffertar, optimerat resursanvändningen och tjänat mycket pengar. De som enbart tolkat Lean som att organisationen och resurserna ska vara så ”magra” som möjligt kan nu ligga risigt till, de har små möjligheter att parera effekterna av en borttappad containerlast eller en avbruten leverantörskedja. Det finns säkert en del konsulter som kommer att trycka om sina visitkort från ”Lean-expert” till ”Resiliens-expert” och arbeta för att pandemisäkra arbetsplatser eller för att organisera dubbla värdekedjor. Vissa bygger murar, andra öppnar upp för att hjälpas åt, men i grunden handlar resiliens om att skapa bättre möjligheter att enkelt ”studsa tillbaka” när vi står där, mitt i framtidens pandemi eller klimatkatastrof.

Dela