VISP – Värde och flexibilitetsInverkansanalyS för hållbar Produktion

Projekttid: 2018 – 2022

Budget: 8 748 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Målet är att utveckla beslutsstöd för att hantera ökad flexibilitet i nästa generations plattformar inom fordonsindustrin.

Transporteringsindustrin förändras, vilket innebär att nya teknologier (t.ex. elektriska och autonoma teknologier) integreras i både produkter och produktionsprocesser – i en högre takt än tidigare. Samtidigt har tillverkarna investerat i- och utvecklat produkt- och produktionsplattformar som medel för att minska kostnader och öka kvalitet.
Den högre takten i teknologintroduktion utmanar flexibiliteten hos nuvarande produkt- och produktionsplattformar. Det är avgörande att förstå vilka konsekvenser införandet av ny teknologi har 1) på marknaden 2) på produktplattformen och 3) på produktionsplattformen innan beslut fattas där kostnaderna är förbundna. Felaktiga beslut om utformningen av produktplattformar leder ofta till stora förändringar i produktionen för att tillgodose teknik som inte överensstämmer med nuvarande plattformar. I värsta fall måste produktplattformar (och deras tillhörande produktionssystem) ersättas och utvecklas regelbundet, vilket är mycket kostsamt ur ett resursperspektiv. VISP har som mål att utveckla ett modellbaserat beslutsstöd som tillåter tillverkarna att erbjuda större flexibilitet utan att minska produktionseffektivitet.

VISP-metoden – infångad i ett verktyg – har som mål att stödja den effektiva utformningen av flexibla och modulära produkt- och produktionsarkitekturer. Volvo Car Group och Volvo AB representerar OEM: n som tillhandahåller tillgång till fall som används för att ställa krav på VISP-metoden och som ett sätt att kontinuerligt validera de framväxande generiska modelleringsfunktionerna. Chalmers bygger vidare på sin plattformsbaserade utvecklingsforskning och den senaste Value Driven Design-metoden. En offentlig och webbaserad version av verktyget baserad på VISP-metoden levereras, som kommer att användas i seminarier för andra företag och för studentprojekt. Vetenskapligt kommer resultaten att publiceras i högkvalitativa vetenskapliga forum.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare

Traditionell lödning av värmeväxlarplattor utförs batchvis genom sakta upvärmningvärmning i en ugn med vacuum- eller skyddsgasatmosfär. Industrin eftersträvar produktionsflöde där varje produkt behandlas separat i olika stationer, s.k. enstycksproduktion. Genom att använda ohmisk värmning direkt i värmeväxlarpaketet så kan korta cykeltider, låg energiförbrukning, enkel omställning samt hög, mätbar kvalitet uppnås.

2017 – 2018

Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare