SANDT – Oförstörande provning av SAndformar

Projekttid: 2019 – 2021

Budget: 6 800 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Ny oförstörande provningsmetod av sandgjutformar för järn och stålgjutning baserad på ny mätmetod och dataanalys.

Upp till 20% av produktionskostnaderna för sandgjutning från svenska järn- och stålgjuterier beror av efterbehandling för att korrigera gjutfel på grund av fel i sandformen och dess beläggningsskikt (blackskikt). Detta projekt utvecklar en ny oförstörande testmetod för sandformar för att identifiera och eliminera dessa fel före gjutning. Den är baserad på elektrisk kapacitans och impedanstomografi (ECT / EIT), vilken används i liknande sammanhang för fuktmätning, kombinerat med 3D-skanning. Projektet följer en agil process av fyra utvecklingsloopar, där metoden utvecklas, testas och trimmas in i gjuterier. Detta säkerställer snabb och flexibel utveckling och industriell relevans och tillämplighet. Förutom minskade kostnader och färre fel gör det också möjligt för tillverkningen av fordonskomponenter med snävare marginaler, minskad materialkonsumtion och total miljöpåverkan samt viktminskning, energiförbrukning och miljöpåverkan vid fordonets användning.
Vinnovas dnr: 2018-05022

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt