Robust texture design for circular polymers – ROPY

Projekttid: 2022 – 2023

Budget: 1 000 349 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Målet är att möjliggöra ökad användning av återvunnet material i polymera komponenter samt att förlänga livslängden på produkter.

Interiöra polymera fordonskomponenter är ofta tillverkade genom formsprutning eftersom tekniken medger kostnadseffektiv tillverkning, stor designfrihet och bra möjligheter för att integrera funktioner. För att uppnå det avsedda utseendet brukar komponentytorna ges en ytstruktur i kombination med noggrant utvalda kulör- och glansegenskaper. Kvaliteten på avgjutningen gällande ytstrukturen, från verktyg till komponent, beror på förhållanden i processen, materialegenskaper och egenskaper hos ytstrukturen. Avgjutningskvaliteten går att förutsäga genom att kombinera processkunskap (material- och processegenskaper etc.) med detaljerad kunskap om hur olika typer av detaljer i ytstrukturer replikeras. Robusta specifikationer för ytor kan formuleras så att de har hög sannolikhet att kunna bli tillverkade inom specifikation med olika polymerer, inklusive material med stor andel återvunnet innehåll. Projektet bygger vidare på ett tidigare FFI-projekt. Det nya projektet kommer att använda tidigare framtagen kunskap om relationen mellan material- och processegenskaper samt avgjutningskvalitet. I det tidigare projektet visades det att är möjligt att uppnå tillräcklig avgjutningskvalitet med biobaserade eller återvunna polymerer och att det är möjligt att förutsäga avvikelse i kvaliteten genom simuleringar. Dock, återvunna polymerer kan ha större variationer i materialegenskaper som orsakar osäkerhet gällande förväntad mönstring och hur ytor uppfattas och detta behöver tas hänsyn till i tillverkningsprocessen. Det nya projektet kommer att utveckla metoder och verktyg för att öka motståndskraften för sådana variationer för att möjliggöra cirkularitet för polymerer och samtidigt ta hänsyn till upplevd ytkvalitet hos slutanvändarna.

Vinnovas diarienr: 2022-02459

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning