ROBust Optimering i Design för Additiv Tillverkning

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 10 651 890 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Konstruktionsprocess från koncept till printbar stl-fil för AM inkluderande ytbaserade nätverk i strukturen

Projektet skall vidareutveckla och validera en helhetsprocess för designoptimering av additivt tillverkade komponenter med hänsyn taget till både produktegenskaper och producerbarhet samt bygga kunskap om hur inre egenskaper, främst materialegenskaper, t.ex styvhet, hållfasthet i nätverk påverkas av komponentgeometri och byggriktning med fokus på integration av ytbaserade nätverk i topologioptimerade strukturer. Vidare byggs kunskap om samverkan mellan nätverken och övriga delar i strukturen samt hur nätverken fungerar som stödstruktur under bygget. Detta för att minska efterarbetskostnader för AM produkter.
Vinnovas dnr:2019-00779

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

IDAG syftar till att identifiera gap och föreslå åtgärder av den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av additiv tillverkning. Aktörer från en ny typ av värdekedja av tillverkande företag – från pulver till produkt – samverkar med digitaliseringsleverantörer och forskare för att förstå behov och beskriva åtgärder genom analys av industriella fall. Målet är att leverera en beskrivning i en roadmap där åtgärder kan utvecklas och demonstreras för att ytterst nå flexibla och skalbara digitala plattformar för additiva tillverkningsvärdekedjor.

2019 – 2019