ROBust Optimering i Design för Additiv Tillverkning

ROBust Optimering i Design för Additiv Tillverkning

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 10 651 890 kronor

Satsning: Produktion2030

Konstruktionsprocess från koncept till printbar stl-fil för AM inkluderande ytbaserade nätverk i strukturen

Projektet skall vidareutveckla och validera en helhetsprocess för designoptimering av additivt tillverkade komponenter med hänsyn taget till både produktegenskaper och producerbarhet samt bygga kunskap om hur inre egenskaper, främst materialegenskaper, t.ex styvhet, hållfasthet i nätverk påverkas av komponentgeometri och byggriktning med fokus på integration av ytbaserade nätverk i topologioptimerade strukturer. Vidare byggs kunskap om samverkan mellan nätverken och övriga delar i strukturen samt hur nätverken fungerar som stödstruktur under bygget. Detta för att minska efterarbetskostnader för AM produkter.
Vinnovas dnr:2019-00779

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile