Resurseffektivisering med hjälp av laserultraljud (REAL)

Resurseffektivisering med hjälp av laserultraljud (REAL)

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 9 842 800 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Mätning av härddjup och hårdhet med laserultraljud för resurseffektivisering av härdningsprocesser

För närvarande, men även i framtiden med elektromobilitet, härdar fordonsindustrin kritiska delar i vevaxlar genom induktionshärdning, i till exempel tunga lastbilar, dumprar, grävmaskiner etc. Processparametrarna för induktionshärdning verifieras vanligtvis genom tidsödande destruktiv testning före och efter en produktionskampanj. I värsta fall upptäcker den destruktiva testningen efter en lång kampanj suboptimalt härddjup vilket kan kräva att hela partiet måste skrotas. I ett tidigare projekt (OFP4p) laser-ultraljud (LUS), som är en icke-destruktiv testmetod, spelade en relativt liten roll men visade ändå stor potential att mäta härddjup. Den största fördelen med LUS, jämfört med andra NDT-metoder, är att det är en kontaktfri metod och därför är mer lämplig för inbyggd automatisering och implementering i komplexa industriella processer. Målet med projektet är att möjliggöra verklig in-line icke-destruktiv verifiering av hårdhet / härdningsdjup med hjälp av laserultraljud och därmed öka resurseffektiviteten genom att minimera skrotning och i vissa fall ta bort väntetiden i samband med den gammaldags destruktiva testningen.

Vinnova dnr: 2021-03683

Deltagande forskare

Partners

Dela