Resilient tillverkning av kompositer (RECO)

Resilient tillverkning av kompositer (RECO)

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 9 500 000

Satsning: SIP Produktion2030

RECO ger ny kunskap och metoder för förbättrad kvalitet i kompositmaterial genom att hantera geometrisk variation

RECO bidrar med ny kunskap och metoder för att hantera geometrisk variation i kompositmaterial. Resiliens behandlas både i termer av motståndskraft mot variationskällor i tillverkningen, och som resiliens i leverantörskedjan eftersom fler leverantörer kommer att uppfylla kraven på grund av bättre variationshantering. RECO kommer att involvera projektpartners och andra relaterade intressenter i workshops, intervjuer, fallstudier och via demonstratorer. Projektet främjar användningen av lättviktsmaterial, förbättrar geometrisk kvalitet och förkortar ledtiden. Produktkvaliteten höjs genom smarta monteringslösningar och simuleringar, istället för skärpta toleranser och högre krav på leverantörer. Att utveckla en adaptiv monteringsprocess och öka kunskapen om detalj- och monteringsavvikelser baserat på simulering ökar flexibiliteten i tillverkningen och skapar en mer motståndskraftig tillverknings- och leverantörskedja med minskade kostnader, ledtid och/eller förbättrad kvalitet som resultat.

RECO omfattar fem arbetspaket. Dessa täcker projektledning inklusive utbildningsinsatser och styrgruppsmöten, utveckling av simuleringsalgoritmer för att prediktera partavvikelser respektive avvikelser i sammanbyggnader, integrering av dessa i en geometrisäkringsprocess för kompositmaterial samt slutligen en demonstrator.

Vinnova dnr: 2021-03678

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt