Packaging Optimisation Principles for CO2 and Cost Efficient Supply Chains

Projekttid: 2018 – 2021

Budget: 6 861 360 kr

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Att förstå direkta och indirekta kostnads- och CO2-effekter av olika förpackningsprinciper för industriförpackningar i fordonsindustrin.

Förpackningsprinciper som beaktar komponentegenskaper och kontextuella faktorer har stor potential att minska kostnader och CO2 i försörjningskedjor. Förpackningsprinciper har dock inte analyserats på ett strukturerat och faktabaserat sätt, varken i vetenskaplig litteratur eller i praktiken. Detta projekt ska utveckla ny förpackningskompetens och förpackningsprinciper ur ett systemperspektiv. Workshops och andra aktiviteter kommer att sprida insikter om förpackningens påverkan på kostnader och CO2 i försörjningskedjor. Projektet ska leda till nya strukturer för tvärfunktionellt samarbete avseende förpackningar, kostnads- och CO2-effektiv materialförsörjning, kunskapsutveckling om industriförpackningar och om retur- vs. engångsförpackningar. Det ska förfina ett analysverktyg, leda till en licentiatuppsats, kunskaper för civilingenjörsstudenter på Lunds universitet, forskningsartiklar och öka kunskapsutbytet om industriella förpackning inom och mellan fem fordonsföretag och akademi samt svensk och europeisk fordonsindustri i stort.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt