LOVIS – Produktionslogistikens Visibilitet

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 10 000 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Demonstrera lösningar för visibilitet i produktionslogistik, för dynamisk förmåga och resurseffektivitet

Visibilitet inom produktionslogistiken är en kritisk egenskap för att hantera dynamiken i framtida industriella miljöer, för resurseffektivitet, hållbarhet och konkurrenskraft. Extern och intern information måste vara transparent för utveckling, planering och kontroll. LOVIS kommer att adressera denna utmaning genom att utforska och demonstrera två applikationer för visibilitet i logistik: (1) ett visuellt realtidssystem för materialtransporter, inklusive dynamisk synkronisering, takt och resursplanering, och (2) ett leverantörsinriktat system för dynamisk status och förutsägelse av leveranser inom det industriella nätverket. Resultaten från dessa två studier kommer att syntetiseras i ett ramverk för integrerad visibilitet inom produktionslogistik. Projektet adresserar Produktion2030-området resurseffektivitet och bygger på tidigare kunskapsutveckling inom programmet. LOVIS kommer att drivas av forskare från KTH och Lunds universitet tillsammans med Scania, AstraZeneca och Odette, som utforskar industriella fall och industriella standarder. Teamet består av seniorforskare, doktorander och industriella representanter. Projektet ska utveckla och demonstrera innovativa lösningar för logistiksynlighet och sprida dem i seminarier, digital media och utbildning. Slutligen är ambitionen att utveckla en handbok eller en vitbok för en bredare publik, som visar på möjligheterna och utmaningarna gällande visibilitet och transparens inom produktionslogistiken, för ökad dynamisk kapacitet och resurseffektivitet, vilket leder till konkurrenskraft och hållbarhet.

Vinnova dnr: 2019-00782

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt