LaTex – Lasertexturering före termisk sprutning

LaTex – Lasertexturering före termisk sprutning

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 3 660 000 kr

Visar effektiviteten av lasertexturering före termisk sprutning i en industriell miljö

Projektet LaTex hanterar utmaningsområdet ”Resurseffektiv produktion” genom att fokusera på process för ytpreparering före termisk sprutning. LaTex föreslår att den traditionella flerstegsprocessen grusblästring ersätts med lasertexturering automatiserat i ett steg. Det övergripande målet med projektet är att demonstrera effektiviteten och fördelarna med lasertexturering före termisk sprutning i industriella miljöer.

De förväntade effekterna är många, varav några är:

Vinnovas dnr: 2021-03686

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning