Innovativ metod för tillverkning av komponenter vid övergång till hållbar energiproduktion – COMPOSE

Innovativ metod för tillverkning av komponenter vid övergång till hållbar energiproduktion – COMPOSE

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 9 891 189 kronor

Pulvermetallurgin är en attraktiv alternativ metod för att tillverka stora komponenter till kärnkraftverk.

Sverige har en stark grund i sin kunskap om komponenttillverkning genom pulvermetallurgisk het isostatisk pressning (PM HIP) och kan erbjuda slutprodukter som både håller kvalitet i världsklass och som tillverkas på ett hållbart sätt. Metoden har rönt stort intresse inför behovet att tillverka stora tunga komponenter för användning i kärnkraftverk (NPP), då alternativa tillverkningsmetoder alltmer eftersöks för att lösa kärnkraftindustrins utmaningar. Detta projekt syftar till att ytterligare utveckla PM HIP-teknologin för att uppnå önskade material- och funktionsprestanda som idag överstiger vad teknologin idag kan leverera. Här finns ett nytänkande koncept som lätt integreras i existerande teknologi. Resultatet blir resurseffektivt, kan styras med digitala sensorer och hanteras under förutsättningar som är ekonomiskt bärkraftiga. Omfattningen i detta projekt är att säkerställa att förbättrade materialegenskaper kan uppnås för tunga PM HIP-komponenter. Ett verifierbart tillverkningssystem kommer att tas fram och igångsättas för tillverkningen av en massiv komponent. Egenskaperna och den strukturella integriteten hos komponenten kommer att jämföras med de dokumenterade kravspecifikationerna för komponenten. Verkshöjden är globalt unik och kommer att kraftigt utvidga ramarna för svensk PM HIP-bransch. För samhället innebär det en mer uthållig övergång/uppgradering/livstidsförlängning till/av koldioxidneutrala energikällor.

Vinnovas dnr: 2021-01265

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt