IMSIM – Integrering av mätning och simulering under produktion

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 719 300 kronor

Satsningar: Produktion2030

Syftet med detta projekt är att genomföra en första undersökning om möjligheten att utvärdera in-line mätningar med tidsupplöst digital holografi med hjälp av avancerade processimuleringar

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile