Glycerol

Glycerol

Projekttid: 2016 – 2019

Budget: 7,4 milj kronor

Satsning: Mistra Innovation

I detta projekt kommer en ny typ av miljövänlig hydraulvätska baserad på glycerol att utvecklas. Främsta källan till glycerol är som biprodukt vid framställning av biodiesel (RME), på grund av den stora efterfrågan på biodiesel så har det skapats ett stort överskott av glycerol på marknaden och idag behandlas glycerolet i många fall som ett avfallsmaterial.

I detta projekt kommer en helt ny typ av hydraulvätska att utvecklas. Basvätskan är en blandning glycerol / vatten, som har unika egenskaper. Både glycerol och vatten är mycket inkompressibla vilket är en av de viktigaste egenskaperna hos en hydraulvätska. Dessutom är glycerol / vatten-blandningar vattenlösliga, biologiskt nedbrytbara och icke-toxiska. Därtill är glycerol lättillgänglig och billig eftersom det är en restprodukt från bio-diesel framställning från skogsråvara. En ny hydraulvätska baserad på glycerol har en mängd fördelar såsom lägre kostnad, icke-toxicitet, nedbrytbarhet och förnybarhet.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt