Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter (FAMCOP)

Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter (FAMCOP)

Projekttid: 2016 – 2018

Budget: 6 300 000 kronor

Satsning: Produktion2030

Syftet är att demonstrera framtagning av kopparbaserade komponenter genom additiv tillverkning med kortade ledtider och ökad flexibiliteten.

Målet med projektet är att bidra till utveckling av additiv tillverkning för möjliggörande av innovativa produkter och processer och snabbare anpassning till marknadsbehov. Projektet adresserar området flexibel produktion. Ökad flexibilitet skall kombineras med kortare ledtid för produkter med hög materialkostnad. Detta skall visas genom valda applikationer som definierats av projektkonstellationen när det gäller induktorer där koppar används och inom övriga tillämpningar där behov av ny tillverkning av kopparbaserade produkter är av intresse.

Inom projektet studeras och utvecklas lösningar med de pulverbäddbaserade teknikerna selektiv lasersmältning (LS) och binder jetting (BJ). Projektet innefattar insatser inom design för additiv tillverkning av kopparbaserade produkter, materialdriven processoptimering till slutlig utveckling och utvärdering av de valda demonstratorerna i en logisk följd. Insatser för resultatspridning ingår även på både nationell och internationell nivå. För respektive tillämpning adresseras hela värdekedjan från pulvertillverkning till slutprodukt.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile