Flexibel och hållbar tillverkning av högpresterande rullningslager

Flexibel och hållbar tillverkning av högpresterande rullningslager

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 4 625 000 kronor

Turn2Flex avser att öka produktionsflexibiliteten i tillverkningskedjan för större rullager.

Dagens tillverkning av större lager sker genom processtegen: ståltillverkning, valsning, mjukbearbetning, värmebehandling, hårdsvarvning, slipning och polering. Begränsningar hos varje enskilt processteg minskar tillverkningsflexibiliteten där komplexitet ökar vid tillverkning av kundanpassade komponenter. Detta i sin tur leder till längre ledtider och högre produktionskostnader. Vidare blir en längre tillverkningskedja mer känslig för variationer och störningar. Turn2Flex avser att öka produktionsflexibiliteten genom att reducera antal processteg samtidigt som produktegenskaperna kommer att kraftigt förbättras tack vare en speciellt utvecklad hårdsvarvningsstrategi. Denna strategi kommer att skapa en unik metalliskt höghållfast yta, kallad Mekaniskt Vitt Skikt, vilket kommer att förbättra ytans mekaniska egenskaper och därigenom förlänga lagrets livslängd i drift. Turn2Flex avser att kvalificera hårdsvarvning som en slutbearbetningsprocess, då tidigare studier visat att detta kan vara möjligt, och möjliggöra färdigbearbetning i en enda uppspänning (black to finish). Detta medför signifikant reducerade ledtider, minskad energiförbrukning samt enklare tillverkning av skräddarsydda komponenter. Projektet adresserar hållbarhetsmålen 7-, 8-, 9- samt 12 inom Agenda2030 vilka avser att säkerställa en hållbar industri med innovationskapacitet då projektet kommer utveckla lösningar för avancerad produktion genom innovativa och resurseffektiva teknologier. Turn2Flex kommer att vara en viktig milstolpe (Game Changer) inom tillverkningsindustrin vilket kommer att demonstreras på en utvald applikation i projektet.

Vinnovas dnr: 2021-01274

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt