FlameR

FlameR

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: Projektkostnaden är 5,4 milj kronor. Mistra Innovation finansierar med 2,7 milj kronor.

Satsning: Mistra Innovation

Projekt om hur man kan göra framställningen av flamskyddade material billigt, giftfritt och miljövänligt.

Över 40 miljoner ton material används på årsbasis för att framställa syntetiska fibrer för en mängd olika industrier. Transportsektorn, beklädnads‐ och industriapplikationer. Flera av dessa kräver flamskydd.

Det finns få lösningar på marknaden idag och dessa är antingen mycket dyra eller använder sig av giftiga kemikalier såsom halogener.

Projektet FlameR syftar till att utveckla en miljövänlig, återvinningsbar flamskyddad polyolefinfiber med ett brett användningsområde som är fullständigt giftfri. Projektet har också en stor kommersiell potential.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile