FEED – Fastener Excellence for Electrical Drivelines

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 3 150 000 kronor

Robusta skruvförband för elektriska fordon

Elektrifieringen av fordon ställer höga tekniska krav på säkra elektriska överföringar. Skruvförband har traditionellt använts inom många tillämpningar för att ge höga klämkrafter och därigenom låga resistiva förluster. För massproducerade fordon tillkommer utmaningar rörande allt från att ta fram robusta, standardiserade lösningar till säkerhet vid montering och hantering av högvoltsystem (400-800V) både i fabrik, för fordonsanvändare och på eftermarknaden.
Anpassningen av produktionssystemen till hel- och delelektriska drivlinor är en stor utmaning, i synnerhet för tunga fordon som tillverkas i mindre serier och med stor modellvariation.
Projektet är i huvudsak en förstudie för att samla in kunskap om elektriskt ledande skruvförband, mätmetoder och säkerhetskrav. Projektet ämnar även göra en inventering av krav och monteringsmetoder för batteripack.
Målsättningen blir att få en tydligare bild av nuläget och fordonsindustrins behov samt skapa en gemensam nomenklatur.
Resultaten kommer omgående att användas i förtagens produktutveckling men även löpande publiceras på en öppen webbplats (www.sfnskruv.se).
Förhoppningsvis kan förstudien generera tillräckligt intressanta uppslag för att motivera en fortsättning inom området, med mer kunskapsuppbyggnad och specifika utvecklingsprojekt.

Vinnovas dnr: 2019-03120

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt