DIGITALa arbetsInStruktioner för kognitivt arbete – DIGITALIS

Projekttid: 2022 – 2025

Budget: 10 000 000 sek

Satsning: SIP Produktion2030

Bättre arbetsinstruktioner för effektivare och mer inkluderande arbete

Digitalisering och automatisering inom industrin kan ha stora positiva och negativa effekter på social hållbarhet. Å ena sidan kan det vara en grund för monotona, okreativa och till och med farliga arbetsplatser och i vissa fall till och med leda till att människor förlorar sitt arbete. Å andra sidan kan det vara en bas för ett ergonomiskt sunt och inkluderande arbete, som engagerar alla i förbättringar. Detta projekt syftar till att flytta fokus på positiva effekter för social hållbarhet samtidigt som det förblir kostnadseffektivt och effektivt inom ekonomisk och ekologisk hållbarhet för digitalisering och automatisering av arbetsinstruktioner och utbildning i manuella operationer som montering, maskindrift & installation, underhåll och materialhantering . Det centrala syftet med projektet är att visa hur kunskap och systematisk utveckling av kognitivt stöd och informationsdesign kan öka kvalitet och flexibilitet i framtida produktion och hur detta kan beaktas vid implementering av digitala arbetsinstruktioner. I de industriella fallstudierna kommer nuvarande tillstånd i informationspresentation att undersökas och analyseras tillsammans med modern kunskap och teknologi i ett försök att kartlägga framgångsrika insatser inom industrin, identifiera vad det är som gör dem framgångsrika, eller hur en särskilt utmanande situation kan förbättras ytterligare genom vår kunskap om kognitivt arbete i produktionen.

Vinnovas dnr: 2022-01280

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt