Digital tvilling för hållbar och tillgänglig produktion som tjänst

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 9 592 630

Satsning: SIP Produktion2030

En digital tvilling för förbättrat prediktivt stöd av hållbar & tillgänglig produktion i tjänstebaserade affärer

DT-SAPS-projektet har det ambitiösa målet att främja det industriella och vetenskapliga läget genom att utveckla en innovativ, flexibel och mångsidig digital tvillingmodell (mjukvaruplattform) för förbättrat prediktivt underhållsbeslutsstöd i syfte att stödja tjänstebaserade affärsmodeller. Den digital tvillingen kommer att baseras på tre huvudfokusområden; (i) modellering och simulering av tillgänglighet och underhåll i produktionsprocesser, (ii) datainsamling, analys och kommunikation av data, och (iii) logisk modellering av representation av processer, varningar och fel i produktionsprocesser.
Projektets nyhetsvärde ligger i skapandet av en digital tvilling dvs. en dynamisk mjukvarumodell av ett system som kontinuerligt uppdateras med driftsdata och matar uppdateringar tillbaka till systemet. Den digitala tvillingen predikterar systemtillgänglighet och underhållsoptimering för ett komplett komplext produktionssystem.
Forskningsutmaningen är att förbättra och kombinera tekniken för datainsamling, logisk representation och analys (smarta algoritmer) för uppdatering av den digitala tvillingen i realtid, med statistikbaserad modellerings och simuleringsteknik. Den digitala tvillingen möjliggör optimering vilket krävs för riskminimering i tjänstebaserade affärsmodeller.
Den industriella tillämpningen är Epiroc borriggar och andra mobila enheter, tex laddningsrobotar i underjordisk gruvdrift. Resultaten förväntas tillämpliga inom tillverkningsindustrin och processindustrin.
Vinnovas dnr: 2019-00778 

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt