AutoPack 2.0 – Automatiskt packning och beredning av el-kablage baserat på optimering och maskininlärning

AutoPack 2.0 – Automatiskt packning och beredning av el-kablage baserat på optimering och maskininlärning

Projekttid: 2021 – 2023

Budget: 7 199 780 kronor

AutoPack skapar optimala elkablageinstallationer baserat på optimering och maskininlärning.

AutoPack 2.0 vill öka graden av digitalisering och automation inom produkt- och produktions-utvecklingen och säkerställa att produktions och monteringsaspekter beaktas i tidiga faser av utvecklingsprocessen. Applikationen inom projektet är packning och montering av högvoltskablage och kabelhärvor, som är en tids och resurskrävande aktivitet inom hela fordonsindustrin. I och med elektrifieringen av fordonsflottan behöver den erfarenhet som byggts upp kring installation av slangar och kablar i motorutrymmen med förbränningsmotorer förnyas i och med de nya förutsättningar som elektrifieringen medför. Exempelvis har slangar för kylvatten och bränsle helt andra egenskaper, både ur konstruktions och monteringshänseende, än vad högvoltskablage och kabelhärvor har. För att möta dessa nya krav behöver både nya metoder och verktyg utvecklas, vilket inom det föreslagna projektet sker som en direkt fortsättning på projektet AutoPack, finansierat via FFI- Maskininlärning.

Enbart inom motordelen av Volvo Cars investeras tiotusentals ingenjörstimmar till en kostnad av åtskilliga 10-tals miljoner kronor på packning inom motorutrymmet. Genom att vidareutveckla de verktyg som utvecklats inom det tidigare AutoPack projektet och kombinera det med automatiserad beredning och monteringssimulering vill vi uppnå en 50%-ig reduktion av antalet ingenjörstimmar samt motsvarande kostnadsbesparing vid packnings, berednings och monteringsarbete.

Vinnovas dnr: 2020-05173

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt