Produktionslyftets nyhetsbrev juni 2019

Produktionslyftets nyhetsbrev juni 2019

Nyhet

Ett litet, agilt och väldigt digitalt företag bygger strukturen för Industri 4.0.

Acron i Anderstorp inledde sin satsning med Produktionslyftet i augusti 2018 men har redan kommit långt i sitt arbete. Det är lätt att imponeras av deras engagemang, extremt korta ledtider och helt digitala produktion.

Läs nyhetsbrevet här!

Dela