Produktionslyftets nyhetsbrev juni 2019

Produktionslyftets nyhetsbrev juni 2019

Nyhet

Ett litet, agilt och väldigt digitalt företag bygger strukturen för Industri 4.0.

Acron i Anderstorp inledde sin satsning med Produktionslyftet i augusti 2018 men har redan kommit långt i sitt arbete. Det är lätt att imponeras av deras engagemang, extremt korta ledtider och helt digitala produktion.

Läs nyhetsbrevet här!

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile