Produktionslyftets nyhetsbrev december 2017

Produktionslyftets nyhetsbrev december 2017

Nyhet

Hantverksproduktion och Lean-tänk.

Gränsfors Bruk är på många sätt en ovanlig arbetsplats. Här är inget automatiserat, det finns en människas tanke och arbete bakom varje produkt. Mycket av kunskapen är känsla – att jobba länge, känna sig fram och lära sig hur maskinen låter ligger till grund för arbetet. Vad kan Lean tillföra en sådan verksamhet? Läs hela nyhetsbrevet här!

Dela