Produktionslyftets nyhetsbrev augusti 2019

Produktionslyftets nyhetsbrev augusti 2019

Nyhet

I Dalarna har sex företag medverkat i Produktionslyftet, varav tre från Mora – och av dessa genomför två en andra omgång!

Mora i Dalarna är ingen stor stad men den är väl representerad i Produktionslyftet. Här arrangeras insiktsseminarier, Startprogram planeras och tre företag har medverkat i Produktionslyftet – två av dem dessutom två gånger! Läs också ledaren av Åsa Marcus, produktionschef på F.O.V. Fabrics som planerar en andra gång med Produktionslyftets metodik, men denna gång helt på egen hand.

Läs nyhetsbrevet här!

Dela