Produktionsklustren använder Kunskapsförmedlingen som långsiktig plattform

Produktionsklustren använder Kunskapsförmedlingen som långsiktig plattform

Nyhet

Sveriges Produktionskluster är en mötesplats för tillverkande företag. Verksamheten drivs i åtta olika kluster som arbetar inom olika områden för att bidrar till att stärka Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Nu kan vi följa produktionsklustrens verksamhet direkt via Kunskapsförmedlingen!

För Sveriges Produktionskluster handlar det om att samla in och beskriva industrins utmaningar och behov inom de åtta delklusters områden: Komponenttillverkning, Formning och fogning, Ytbehandling och målning, Montering, Geometrisäkring och kvalitet, Digitaliserad produktion, Production management och Logistik. Detta matchas sedan mot akademins och institutens möjlighet att skapa relevanta forskningsprojekt med stöd av olika forskningsfinansiärer.

Sveriges Produktionskluster är idag kanske mest känt för Manufacturing R&D Cluster Conference, eller klusterkonferensen i Katrineholm. Den genomfördes senast digitalt 5-6 maj 2021, men nästa år planeras åter en fysisk konferens den 18-19 maj i Katrineholm.

 

För alla företag med tillverkning i Sverige

Klusterverksamheten har sitt ursprung inom fordonsbranschen och FFI men har sedan ett drygt år vidgat sin målgrupp till alla företag med tillverkning i Sverige. Samtidigt har klustren fått ett ekonomiskt tillskott av Swerea IVFs intressentförening som var aktieägare i IVF när de gick in i RISE. Betalningen för att lösa ut ägarskapet skedde i form av forskningscheckar på RISE, där föreningens styrelse tog beslut att använda största delen av dessa checkar till att stödja klusterverksamheten genom att tillsätta en koordinator för varje kluster från RISE att koordinera verksamheten ihop med de redan existerande industriella ledarna. Sveriges Produktionskluster har idag dessutom en övergripande koordinator för alla kluster, Boel Wadman från RISE.

– Produktionsklustren fungerar väldigt bra och vi som är en del av klustren vill naturligtvis att det ska fortsätta så, säger Anna Davidsson, från Volvo Cars, som är nytillträdd ordförande för produktionsklustrens Management Team. Hon fortsätter:

– För respektive delkluster gäller det att avgöra hur de bäst bör agera. Det handlar mycket om benchmarking, att besöka varandras företag och akademi eller institut, studieresor med mer – var finns det nyaste? Vi uppmuntrar klustren att hålla sig à jour och det är sedan upp till varje klusters deltagare att med hjälp av koordinatorn se till att så sker.

 

Långsiktighet som leds av Management Team

Sveriges Produktionsklusters Management Team är den grupp som styr verksamheten, ansvarar för den årliga konferensen och även ser till att delklustren får förutsättningar att genomföra sin verksamhet. Management Team sammanställer även en strategiskrift vartannat år för att uppdatera och aktualisera utmaningar för klustren.

– Klustrens Strategy Board består av högre ledning med produktionsforskningskoppling hos de ingående bolagen, och är en viktig rådgivande grupp när det gäller mer långsiktiga produktionstekniska strategier, förklarar Anna Davidsson.

Bland besluten i Management Team finns även valet av Kunskapsförmedlingen som vår långsiktiga plattform för kommunikation.

– Det här beslutet, liksom satsningen inom de olika delklustren, är en konkret effekt av forskningscheckarna där varje delkluster har fått en koordinator från RISE. Vårt Management Team har valt att på sikt fördela cirka fyra miljoner kronor per år under åtta år, vilket innebär en helt annan långsiktighet i klustrens verksamhet, något alla intressenter nu alltså kan följa direkt via Kunskapsförmedlingen, avslutar Anna Davidsson.

Dela