Produktion2030s projektresultat till nytta för fordonsindustrin

Produktion2030s projektresultat till nytta för fordonsindustrin

Nyhet

Första kursen för spridning av projektresultat från Produktion 2030s projekt till fordonsindustrin är nu bokbar!

Från de många olika projekten inom Produktions2030 levereras en mängd projektresultat till nytta för svensk industri. Som vi nämnt tidigare kommer baserat på dessa FKG (Fordonskomponentgruppen) i samarbete med Swerea att erbjuda kurser i olika ämnen som de menar är viktiga för sina medlemsföretag.

Första kursen är nu bokbar: Vad innebär digitaliseringen inom fordonsindustrin idag och hur kan leverantörerna tänka och agera för att inte bara följa strömmen utan även göra det på ett lönsamt sätt? Stora möjligheter finns men även utmaningar, inte minst säkerhetsmässiga.

Här kan du hämta programmet!

Dela