Produktion2030s nyhetsbrev mars 2017

Produktion2030s nyhetsbrev mars 2017

Nyhet

Läs om expertgruppledare, additiv tillverkning i metall och en workshop om samverkan mellan industri och akademi.

Produktion2030 har släppt sitt nyhetsbrev för mars där de bland annat lyfter fram sina expertgruppsledare. Vi har tidigare nämnt Kristina Wärmefjord och nu har ytterligare ett porträtt publicerats: Peter Thorvald.

I brevet kan du också läsa om additiv tillverkning i metall, om utlysningen till test- och demonstrationsprojekt samt anmäla dig till en workshop om samverkan mellan industri och akademi.

Dela