Produktion2030 och tjänstefiering

Produktion2030 och tjänstefiering

Nyhet

Tjänstefiering handlar i stor utsträckning om ett annat sätt att tänka. Ett tips är att fokusera på vad kundens kund vill ha - kanske kan vi hjälpa vår kund att erbjuda sin kund leverans på en viss tid eller med ett visst emballage?

Baserat på Produktion2030s projekt ATIT – Avancerade Tjänster I Tillverkningsindustrin – genomfördes i början av november en workshop tillsammans med IUC Väst: Hur kan du öka värdet på dina affärer?

Läs sammanfattningen på IUC Västs hemsida här!

Dela