Produkter i flera material

Produkter i flera material

Nyhet

Att kombinera olika material blir allt vanligare, men det är också en komplex utmaning.

Att kombinera olika material i produkter blir allt attraktivare av många skäl; miljö/hållbarhet, prestanda/kostnad, funktionsintegrering, viktbesparing bland annat. Det ger produktutvecklare en möjlighet att optimera produkten efter de olika ingående materialens egenskaper och fördelar. Samtidigt som allt detta är positivt är det också en väldigt komplex utmaning att kombinera olika material. Läs mer om Produktion2030s projekt ”Storskalig tillverkning av produkter i flera material”!

Dela