Presidiemöte i Produktionsakademien

Presidiemöte i Produktionsakademien

Logg

Produktivt möte vid organisationens träff i Eskilstuna den 9 februari.

Svenska Produktionsakademien genomförde sitt presidiemöte på Mälardalens högskola i Eskilstuna den 9 februari. Värd var professor Magnus Wiktorsson vid MDH som även bjöd på soligt väder i det vackra industrilandskapet, där även ett studiebesök hos Robotdalen ingick. Det var en produktiv dag där avgående ordförande i presidiet, Johans Stahre från Chalmers, kunde lämna över ordförandeskapet till – med hans egna ord – ”en ny skicklig ordförande”: Professor Carin Andersson från Lunds Tekniska Högskola. Produktionsakademiens syfte är att samverka och påverka inom svensk  produktionsforskning och produktionsutbildning och vänder sig till professorer, forskare, lärare, doktorander och industridoktorer verksamma i Sverige med professionella intressen inom produktionsområdet. Här kan du läsa mer om Svenska Produktionsakademien.

Dela