PDAs Nyhetsbrev nr. 6, hösten 2019

PDAs Nyhetsbrev nr. 6, hösten 2019

Nyhet

Med en rapport från den sjunde konferensen om ingejnörsutbildning i Sverige, ICED i Delft 2019, och inbjudningar till kuser samt annan information från PDA.

Ingenjörsutbildning i Sverige

Den 27-28 november 2019 hölls den 7:e konferensen om Ingenjörsutbildning i Sverige vid Luleå tekniska universitet (se exhibition1). Flera ämnen diskuterades, och ett av dessa fokuserade på hur utbildningsprogram ska hantera utmaningarna kring hållbar utveckling och digitalisering. PDA representerades och prof. Anders var Warell en av talarna. Titeln på uppsatsen han presenterade (skriven tillsammans med kollegor) var ‘Exploring Product Form Teaching within Engineering Design Education’.

Exhibition 1: Den 7:e konferensen om ingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet. (Fotograf: Anna Öhrwall Rönnbäck)

Framtida riktning för forskning och utbildning inom produktutveckling

Rapporten från workshopen om Industritrender till 2040 – Framtidens forskning och utbildning inom produktutveckling som hölls på Chalmers förra året är i slutskedet. Den kommer att beskriva insikter om trender i samhälle, näringsliv och teknik som påverkar produktutvecklingsforskning och utbildning. Den kommer också att innehålla idéer till åtgärder som behövs för att möta dessa trender. En teaser-version presenterades på ICED19-konferensen i Delft.

Doktorandverksamhet

Kursen Production Innovation P01 (7,5hp) pågår för närvarande och avslutas i slutet av mars 2020.

Doktorandkursen, P13 EPD: Sustainability in Engineering Product Development (5 hec), kommer att pågå under vintern/hösten 2020 inklusive tre träffar:

6-7 februari, 12:00-12:00 (KTH, Stockholm)

5-6 mars, 12:00-12:00 (MDH, Eskilstuna)

23-24 april, 12:00-12:00 (BTH, Karlskrona). Nyhetsbrev 6, hösten 2019

Kursplan finns här under Kurser, eller på: http://www.p2030graduateschool.se/st ore/p/all-courses-250645/p13-epd-sustainability-in-engineering-product-development-5hp-718726 och anmälan sker 20 december 2019 via samma webbsida.

Kontakter: Sophie Hallstedt, sophie.hallstedt@bth.se; Glenn Johansson, glenn.johansson@mdh.se; Sofia Ritzén, ritzen@kth.se.

Slutligen

PDA-styrelsen önskar er en god jul och ett gott nytt år!!

Dela