PADOK Workshop med posterutställning

PADOK Workshop med posterutställning

Logg

Produktionsakademiens doktorandnätverk planerar återkommande nätverksmöten.

Produktionsakademiens doktorandnätverk – PADOK – bildar bas för ett nationellt samarbete mellan doktorander inom produktionsområdet. De utgör ett uppskattat inslag vid SPS konferenserna, Swedish Production Symposium, som genomförs vartannat år. Nu planeras en PADOK Workshop att arrangeras under mellanliggande år med en egen posterutställning och möjlighet till nätverkande mellan doktorander. Än så länge är arrangemanget på planeringsstadiet under ledning av koordinatorn Mike Olsson på Lunds Tekniska Högskola, men preliminärt planeras den första workshoppen till den 18 september vid Högskolan Väst i Trollhättan. Ambitionen är att alla doktorander från våra lärosäten ska kunna vara med. Är du intresserad av mer information så kontakta gärna Mike på 046-222 43 82 eller håll ögonen öppna för nyheter på PADOKs hemsida.

Dela