Ökat flöde på Produktionslyftets hemsida

Ökat flöde på Produktionslyftets hemsida

Nyhet

Ny hemsida lanserades i samband med Produktionslyftets senaste nyhetsbrev.

Under sommaren har Produktionslyftet försiktigt sjösatt sin nya hemsida, något som många uppmärksammade i samband med att nyhetsbrevet för augusti distribuerades. Med den nya sidan introduceras också ett jämnare nyhetsflöde; istället för att fokusera på ett nyhetsbrevsutskick i slutet av månaden så läggs företags- och programnyheter upp kontinuerligt under veckorna. Strax före årsskiftet sker sedan ett nyhetsbrevsutskick som tidigare med en färsk ledare och nyskriven artikel, som kombineras med ett antal av den senaste månadens notiser.

En annan nyhet är loggen med nya inlägg 3-5 gånger i veckan, där ledningsgrupp, styrelse och regionledare – och speciellt inbjudna – skriver om verksamheten. Det är ett sätt att visa transparens samtidigt som det ger en intressant inblick i den dagliga verksamheten. Här kan du läsa den senaste loggen och de senaste inläggen!

Dela