Objektorienterad plattformsutveckling

Objektorienterad plattformsutveckling

Nyhet

Om vi satsar på ny teknologi, hur påverkas resten av produkten? Ny kurs baserad på Produktion2030s projekt ”Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling”.

Hur påverkas resten av produkten om vi satsar på ny teknologi? Vilka delar av produkten bidrar till en specifik funktion? Dagens teknologi gör det möjligt att möta kundernas krav på ökad funktionalitet. Det är emellertid en utmaning att introducera nya teknologier och funktioner i produkter eftersom en ändring på produkten ofta är förknippad med stor osäkerhet. Att känna till den nuvarande funktionaliteten, och hur denna kopplar till de olika delarna av produkten, är därför en nyckel till ett lyckat utvecklingsarbete.

Därför har en kurs tagits fram baserad på resultat från Produktions2030s projekt ”Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling” under ledning av Christoffer Levandowski på Chalmers vid institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Nya produkter är grunden för tillverkningsindustrins verksamhet och projektet har fokuserat på att ta fram en IT-plattform som kortar tiden för produktutveckling och säkrar tillverkningsbarheten.

Samverkande parter i projektet var Permanova Lasersystem, Brogren Industries, GKN Aerospace AB och Fraunhofer-Chalmers Centre under Chalmers projektledning. På bilden ses Christoffer Levandowski till vänster med Jonas Landahl, doktorand vid Chalmers avdelning för produkt- och produktionsutveckling. Läs hela artikeln på Produktion2030s hemsida!

Dela