Ny utlysning för FUI-projekt öppnad hos PiiA

Ny utlysning för FUI-projekt öppnad hos PiiA

Nyhet

Sök forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt hos det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation.

Syftet med PiiAs utlysning våren 2017 är att det initieras och genomförs Forsknings-, Utvecklings- och Innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på industriell digitalisering. Dessa ska inkludera framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller i projekt som är av strategisk betydelse för ingående företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. I förlängningen ska de ge en stärkt marknadsställning för Sverige inom området.

I denna utlysning inbjuds konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att skicka in en ansökan om bidrag till genomförande av innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade projekt där fokus ligger på industriell digitalisering. I denna utlysning förväntas projekten också beröra nya affärsmodeller.

Utlysningen omfattar två olika typer av FUI-projekt vad gäller maxbelopp och projekttid. För utlysningen finns avsatt en budget på 20 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 6 april 2017 klockan 14:00. Mer information hittar du här.

Här kan du se på och lyssna till när programchef Susanne Timsjö berättar om utlysningen.

Dela