MEET-UP – vidareutveckling av Produktion2030-projekt

MEET-UP – vidareutveckling av Produktion2030-projekt

Nyhet

Stöd beviljat från Vinnova fram till maj 2018.

Projektet ”Meeting the Future – MEET”, som avslutades i september i år, får en fortsättning där MEET-modellen ska användas och utvecklas vidare. Det är Vinnova som beslutat att finansiera projektet i utlysningen ”Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering”. Läs mer på Produktion2030s hemsida!

Dela