”Lärorikt med kunniga föreläsare”

”Lärorikt med kunniga föreläsare”

Nyhet

En av de mest populära teknikshopparna är den som utgår från DYNAMITE, Produktion2030s projekt kring kollaborativa och kreativa produktionssystem. Den 21 mars 2019 genomfördes en välbesökt teknikworkshop i Hultsfred om just kollaborativa robotar och automationsstrategier.

18 företagsrepresentanter från 7 olika företag deltog på teknikworkshoppen samt ytterligare 8 personer från akademi, robotleverantörer och arrangörer. IUC Kalmar och RISE stod för inbjudan och projektledare Åsa Fast-Berglund från Chalmers för själva genomförandet tillsammans med representanter från Universal Robots, Yaskawa och Cobotech.

Just blandningen med inspel från såväl forskare, integratörer och tillverkare liksom användare var något som flera deltagare lyfte som väldigt positivt – ”gett ökad förståelse för kollaborativa robotar”. Det var en bra mix mellan teori och praktik, mellan workshop och företagsinformation liksom mellan forskning och praktiskt arbete. Förutom givande presentationer om cobots (collaborative robots) roll och potential i industrin gav också diskussionerna mellan företagen inspiration och nya insikter.

De konkreta exemplen på applikationer från verkligheten uppskattades; ”det finns många användningsområden som man inte tänker på”. Flera framhöll även vikten av att också CE-märkning och säkerhetstänk kring kollaborativa robotar togs upp, något som kanske till och med skulle betonas ännu mer, liksom belysningen av de ekonomiska fördelarna med cobots. För deltagarna kvarstod efter dagen främst en fråga: Hur kan vi implementera vi cobots i vår verksamhet?

Mer information har martin.hedman@iuc.se.

Dela